Strona główna
 
Dziś środa, 29 września 2021 r, imieniny: Michaliny, Michała, RafałaPLAN SPOŁECZNO - GOSPODARCZY NA 2021 ROK
PLAN SPOŁECZNO - GOSPODARCZY NA 2020 ROK
REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE


.

Regulamin przetargów na zbycie praw do lokali stanowiących własność Spółdzielni obowiązujący od 24.10.2019 r.
PLAN SPOŁECZNO - GOSPODARCZY NA 2019 R.
Regulamin Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie
REGULAMIN POWSTANIA CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNI, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI CIEPLNEJ I WODY (tekst jednolity obowiązujący od 22.09.2016 r.)
REGULAMIN NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
REGULAMIN PRZETARGÓW (tekst jednolity obowiązujący od 23.04.2009 r.)
Uchwała nr 51


Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie z dnia 30.10.2008 r. dot. wysokości opłat za wykonanie kserokopii dokumentów Spółdzielni dla członków Spółdzielni.

UCHWAŁA NR 16/2013 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE Z DNIA 04.07.2013 R. W SPRAWIE REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO, ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW I UŻYTKOWANIA LOKALI W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI


.

UCHWALA NR 24 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DNIA 28.11.2013 r. W SPRAWIE PARTYCYPACJI SPÓŁDZIELNI W KOSZTACH WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH.


.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI (oboowiązujący od 24.02.2011 r.)
REGULAMIN OBRAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE obowiązujący od 10.06.2013 r.
REGULAMIN RAD OSIEDLI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE obowiązujący od 18.06.2009 r.
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI SPÓŁDZIELCZYMI I ZASOBAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ ORAZ USTALANIA I WNOSZENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (obowiązujący od 19.12.2013 r.)


.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ WSPÓLNEGO UŻYTKU NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE (obowiązujący od dnia 30.09.2005r.)
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
REGULAMIN OSIEDLOWYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW
REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIAN LOKALI MIESZKALNYCH
REGULAMIN PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (obowiązujący od 23.04.2009 r.)

  Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


 Wirtualna podróż »
 
 
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
Projekt
i wykonanie:
projektowanie stron www Szczecin, panoramy
 
 
© 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne