Strona główna
 
Dziś środa, 29 września 2021 r, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Untitled DocumentUntitled Document

Dodatki mieszkaniowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" w Szczecinie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 539 z 10 lipca 2001 r.), osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny,a także podnajemcom lub osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego i czekującym na przysługujący im lokal socjalny przysługuje dodatek mieszkaniowy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj.1200,00 zł brutto × 175 % = 2.100,00 zł i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.500,00 zł i gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 %.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. O dodatek można się ubiegać również wtedy, jeśli gospodarstwo domowe ma dochód powodujący przekroczenie podanych wyżej progów - o ile kwota nadwyżki jest mniejsza od należnego dodatku mieszkaniowego. W takim przypadku dodatek zostanie obniżony o tę nadwyżkę.

Powierzchnia

normatywna

[m 2]

+30 % powierzchni normatywnej

[m 2]

Maksymalna powierzchnia

upoważniająca to otrzymania

dodatku

[m 2]

35,00

10,50

45,50 m 2 - dla 1 osoby

40,00

12,00

52,00 m 2 - dla 2 osób

45,00

13,50

58,50 m 2 - dla 3 osób

55,00

16,50

71,50 m 2 - dla 4 osób

65,00

19,50

84,50 m 2 - dla 5 osób

70,00

21,00

91,00 m 2 - dla 6 i więcej osóbDla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub osób, którym jak budujemy ze względu na chorobę przysługuje oddzielny pokój powierzchnia mieszkania nowe normatywna zostaje zwiększona o 15 m2.

Ponadto informujemy, że zaległości w opłatach eksploatacyjnych tzw. powstałe do chwili przyznania dodatku mieszkaniowego nie mają wpływu na jego przyznanie. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek,nie opłaca należnego "czynszu", wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się aż do czasu uregulowania zaległości.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest osobom uprawnionym na podstawie wniosku, który można otrzymać i złożyć w SZCZECIŃSKIM CENTRUM SWIADCZEŃ, ul. Kadłubka 12.
Biuro obsługi interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1600.
Tel. 91 442 71 53, 91 442 71 57, 91 442 71 40.

Informacje można uzyskać również w SM "Wspólny Dom" w Szczecinie ul. Niemcewicza 26, Dział Czynszów, pokój 212 lub 213 tel. 91 814-31-32, 91 814-31-59, 91 814-31-33, 91 814-31-34.


  Strona glówna | O spółdzielni | Aktualności | Oferta spółdzielni | Działanośc społeczno-kulturalna | Statut Spółdzielni | Regulaminy | Lokale użytkowe do wynajęcia | Przetargi | Galerie fotografii | Historia spółdzielni | Rada Nadzorcza | Zarząd | Telefony kontaktowe | Kontakt | Dodatki mieszkaniowe | Rachunki bankowe |


 Wirtualna podróż »
 
 
  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W SZCZECINIE
ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, CENTRALA telefon (091) 423-10-51 (7), fax (091) 422-20-80
Projekt
i wykonanie:
projektowanie stron www Szczecin, panoramy
 
 
© 2005 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone                

Hosting i swiatlowodowy Internet zapewnia: LanTech - Systemy Teleinformatyczne